Akceptacja poniższych zgód jest wymagana do wysłania formularza.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Carlsberg Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, w celu odpowiedzi na zadane pytanie oraz archiwizację formularza. Jestem świadomy/a, że podanie powyższych danych jest dobrowolne i, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Carlsberg Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, powyższych danych w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135). Powyższe dane podaję dobrowolnie i przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, a także żądania ich poprawiania lub usunięcia.

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem udostępnianych przeze mnie danych osobowych jest Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Iłżeckiej 24.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów odpowiedzi na zadane pytanie.